Nå fram med ditt budskap! Logotyp
   Hem | Tjänster | Kunder | Aktuellt | Om QualiTell


Talare
Har du något att berätta?
 
Då är det viktigt att du är rätt rustad, så att du når fram med ditt budskap!
 
Arbetar du strukturerat och effektivt när du förbereder och genomför en presentation? Når du fram med ditt budskap? Erfarenhet visar att mer än 90 % av alla talare faller i åtminstone någon av de fallgropar som gör att man riskerar att inte nå fram med sitt budskap. Och de flesta vet inte om det!
 
Förändring kräver insikt, vilja och förmåga. Insikt att det finns ett problem. Vilja att göra något åt det. Förmåga att använda dig av de verktyg som krävs för att arbeta strukturerat och effektivt så att du undviker fallgroparna och når fram med ditt budskap.
 
QualiTell Communication ser till att du är rätt rustad, så att du når fram med ditt budskap! Vi förser dig med rätt verktyg så att du arbetar strukturerat och effektivt. Vi vässar dina färdigheter och utvecklar kompetensen i din organisation.
 

 
Nyheter
 
2014-12-08
Julmingel på Brewhouse
Läs mer
 
2014-12-05
LaRos ny kund
Läs mer
 
2014-12-03
StartUp Bar i Stockholm
Läs mer
 
2014-12-02
Ängby Camping ny kund
Läs mer
 
2014-10-09
Ny facebooksida
Läs mer
QualiTell Communication, Färentunavägen 101, 179 75 Skå Tel: 08-560 30 000   Mobil: 0708-17 82 54   E-post: info@qualitell.se