Nå fram med ditt budskap! Logotyp
   Hem | Tjänster | Kunder | Aktuellt | Om QualiTell

 
 
Insiktsseminarium
Inspirationsseminarium
Utvecklingsprojekt
Presentationsskolan
Insiktsseminarium "Finn fem fel"
 
All kommunikation mellan människor har hjärnan som sändare och mottagare. Om man inte har tillräcklig kunskap om hjärnans begränsningar, riskerar man att hamna i någon av de fallgropar som gör att budskapet inte når fram.
 
QualiTell Communications insiktsseminarium ”Finn fem fel” visar vilka de vanligaste fallgroparna är. Seminariets längd är 30 minuter. I denna tid ingår tid för frågor.
 
Seminariet inleds med en kort genomgång av de begränsningar i hjärnan som är viktigast att känna till för att nå fram med sitt budskap. I seminariet identifierar vi de vanligaste fallgroparna.
 
Ladda ner beskrivning av "Finn fem fel"
QualiTell Communication, Färentunavägen 101, 179 75 Skå Tel: 08-560 30 000   Mobil: 0708-17 82 54   E-post: info@qualitell.se