Nå fram med ditt budskap! Logotyp
   Hem | Tjänster | Kunder | Aktuellt | Om QualiTell

 
 
Insiktsseminarium
Inspirationsseminarium
Utvecklingsprojekt
Presentationsskolan
Presentationsutvecklingsprojekt
 
Alla företag och organisationer är unika och har olika förutsättningar beträffande verksamhet, personal, kunder och mycket annat. Vissa grundläggande behov är dock gemensamma för alla som vill nå fram med sitt budskap. Dessa behov är grunden för QualiTell Communications Presentationsutvecklingsprojekt.
 
Presentationsutvecklingsprojektet består av fyra huvuddelar
  1. Behovsanalys
  2. Formulering av budskap
  3. Produktion av presentationsmaterial
  4. Utveckling av presentationsfärdigheter
De första tre delarna bör utföras i tur och ordning, men den fjärde delen kan med fördel påbörjas parallellt med de första tre.
 
Ladda ner beskrivning av Presentationsutvecklingsprojekt
QualiTell Communication, Färentunavägen 101, 179 75 Skå Tel: 08-560 30 000   Mobil: 0708-17 82 54   E-post: info@qualitell.se