Nå fram med ditt budskap! Logotyp
   Hem | Tjänster | Kunder | Aktuellt | Om QualiTell

 
 
Insiktsseminarium
Inspirationsseminarium
Utvecklingsprojekt
Presentationsskolan
Inspirationsseminarium "Rätt kurs"
 
All kommunikation mellan människor har hjärnan som sändare och mottagare. Om man inte har tillräcklig kunskap om hjärnans begränsningar, riskerar man att hamna i någon av de fallgropar som gör att budskapet inte når fram.
 
QualiTell Communications inspirationsseminarium ”Rätt kurs” visar vilka de vanligaste fallgroparna är och hur man undviker dem. Seminariets längd är 2 timmar. I denna tid ingår paus samt tid för frågor.
 
Seminariet inleds med en kort beskrivning av dagens situation och en genomgång av de begränsningar i hjärnan som är viktigast att känna till för att nå fram med sitt budskap. I seminariets första del identifierar vi sedan de vanligaste fallgroparna.
 
I seminariets andra del beskrivs kort en arbetsmetod som ger stöd från planering till genomförd presentation. Vi går igenom hur man inom ramen för denna arbetsmetod undviker att hamna i de olika fallgroparna.
 
Ladda ner beskrivning av "Rätt kurs"
QualiTell Communication, Färentunavägen 101, 179 75 Skå Tel: 08-560 30 000   Mobil: 0708-17 82 54   E-post: info@qualitell.se