Nå fram med ditt budskap! Logotyp
   Hem | Tjänster | Kunder | Aktuellt | Om QualiTell

 
 
Insiktsseminarium
Inspirationsseminarium
Utvecklingsprojekt
Presentationsskolan
Presentationsskolan
 
Presentationsskolan är en utbildning som vässar dina färdigheter, från planering via produktion av presentationsmaterial till framförande. Den vänder sig främst till dig som använder datorstöd när du presenterar. Vi lägger stor vikt vid hur bilder och illustrationer används på olika sätt för att förstärka budskapet och stödja talaren.
 
Utbildningen genomförs vid 4 tillfällen som varierar mellan två och tre timmar.
  1. Behovsanalys och disposition
  2. Bildval och bildsökning
  3. Arbete med presentationsprogram
  4. Framförande
Under kursens gång varvas teori med praktik och du får hemuppgifter mellan delarna. Du får tillämpa de olika momenten i utbildningen genom att utveckla en presentation som du presenterar vid sista tillfället.
 
Ladda ner beskrivning av Presentationsskolan
QualiTell Communication, Färentunavägen 101, 179 75 Skå Tel: 08-560 30 000   Mobil: 0708-17 82 54   E-post: info@qualitell.se